az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

İnsan: kamilliyin arxitektonikası   –  [27.12.2014]

Müəllif:
Könül Bünyadzadə

İnsan: kamilliyin arxitektonikası

Kitab AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Elmi Şurasının

12 noyabr 2014-cü il iclasının qərarı ilə

çapa məsləhət bilinmişdir.

 

 

Elmi redaktor və ön sözün müəllifi:

AMEA-nın müxbir üzvü, professor            Səlahəddin Xəlilov

 

 

 

K.Bünyadzadə.  İnsan: kamilliyin arxitektonikası.

Bakı, Zerdabi LTD, 2014, 496 səh.

 

Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır. Kamillik prinsipinin keçdiyi inkişaf yolu orta əsrlər, Yeni dövr və müasir dövrün meyarları və prinsipləri işı­ğında ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirilir və problemin ümumi elmi mənzərəsi yaradılır.

Kitab kamillik haqqında anlayışa malik olmaq və kamilləşmək istəyən şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

Baxılıb: 3898


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2016, № 1 XXI əsr insan intellektinin misilsiz uğurları ilə yanaşı, həm də bir çox qlo¬bal problemlərin kəskinləşməsi, böhranların dərinləşməsi ilə səciyyələ¬nir. Həm elmi-texnoloji, həm də ictimai-siyasi proseslərin həddən artıq sü¬rət-lənməsi bəşəriyyəti Şərq və Qərb mədəniyyətləri və düşüncə tərzləri ara¬sın-da, duyğusal və rasional həyat arasında qərarlaşmaqda olan ahəngin, dün¬ya nizamının pozulması və neçə min illər ərzində əldə olunmuş mənəvi-ruh¬sal təkamülün itirilməsi təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdur.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.