az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

Jurnal  Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2017, № 1 (40) 05.09.2017   Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2017, № 1 (40)
Müasir dünya çox sürətlə dəyişir və indiyidək istər dünya siyasəti, iqtisadiyyatı və mədəniyyətində baş verən hadisələr, istərsə də insanların həyat tərzi və ənənəvi dəyərlərin dəyərsizləşməsi istiqamətindəki təbəddülatlar fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər qarşısında da çox ciddi vəzifələr qoyur.
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2016, № 1 30.01.2017   Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2016, № 1
XXI əsr insan intellektinin misilsiz uğurları ilə yanaşı, həm də bir çox qlo¬bal problemlərin kəskinləşməsi, böhranların dərinləşməsi ilə səciyyələ¬nir. Həm elmi-texnoloji, həm də ictimai-siyasi proseslərin həddən artıq sü¬rət-lənməsi bəşəriyyəti Şərq və Qərb mədəniyyətləri və düşüncə tərzləri ara¬sın-da, duyğusal və rasional həyat arasında qərarlaşmaqda olan ahəngin, dün¬ya nizamının pozulması və neçə min illər ərzində əldə olunmuş mənəvi-ruh¬sal təkamülün itirilməsi təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdur.
«Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2015, № 1 12.11.2016   «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2015, № 1
Bundan sonra jurnal sadəcə AFSEA-nın deyil, həm də UFAD-ın – Uluslararası Fəlsəfə Araşdırmaları Dərnəyinin elmi-fəlsəfi orqa¬nı kimi fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu sayımızda da UFAD-ın yaranması və ilk addımları barədə məlumat verilmişdir.
«Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2013, № 1 23.11.2013   «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2013, № 1
Jurnalda həm Şərq, həm də Qərb fəlsəfəsinin tarixi inkişaf yolunu əks etdirən məqalələr təqdim olunur.
«Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2012, № 1 20.09.2012   «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2012, № 1
AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2012-ci ildə birinci nömrəsi çapdan çıxmışdır.
«FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2011, № 2 (32) 16.12.2011   «FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2011, № 2 (32)
AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2011-ci ildə ikinci nömrəsi çapdan çıxmışdır.
«FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2011, № 1 (31) 02.08.2011   «FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2011, № 1 (31)
AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2011-ci ildə birinci nömrəsi çapdan çıxmışdır.
«FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2010, № 2 (30) 20.09.2010   «FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2010, № 2 (30)
AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2010-cu ildə ikinci nömrəsi çapdan çıxmışdır.
«FƏLSƏFƏ və sosial-siyasi elmlər» - 2010, № 1 (29) 21.03.2010   «FƏLSƏFƏ və sosial-siyasi elmlər» - 2010, № 1 (29)
AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2010-cu ildə birinci nömrəsi çapdan çıxmışdır.
«FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2009, № 4 (28) 10.02.2010   «FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2009, № 4 (28)
AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2009-cu ildə dördüncü nömrəsi çapdan çıxmışdır.
"FƏLSƏFƏ və sosial-siyasi elmlər" - 2009, № 3 (27) 22.09.2009   "FƏLSƏFƏ və sosial-siyasi elmlər" - 2009, № 3 (27)
AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2009-cu ildə üçüncü nömrəsi çapdan çıxmışdır.
«FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2009, № 2 (26) 07.08.2009   «FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2009, № 2 (26)
AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2009-cu ildə ikinci nömrəsi çapdan çıxmışdır.
"FƏLSƏFƏ və sosial-siyasi elmlər", 2009, № 1 (25) 29.04.2009   "FƏLSƏFƏ və sosial-siyasi elmlər", 2009, № 1 (25)

 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
  Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2017, № 1 (40) Müasir dünya çox sürətlə dəyişir və indiyidək istər dünya siyasəti, iqtisadiyyatı və mədəniyyətində baş verən hadisələr, istərsə də insanların həyat tərzi və ənənəvi dəyərlərin dəyərsizləşməsi istiqamətindəki təbəddülatlar fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər qarşısında da çox ciddi vəzifələr qoyur.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.