Fəlsəfə Dünyası

Fəlsəfə Dünyasında hikmət ağacı


 

Fəlsəfə Dünyasında hikmət ağacı

F ə l s ə f ə   D ü n y a s ı 

bütün fəlsəfə və hikmət sevənləri

Dünya azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü

Yeni 2015-ci il

münasibəti ilə təbrik edir və arzu edir ki, illərin dəyişməsi ilə düşüncələrdəki aydınlıq da artsın, həmrəylik həm ürəklərdə və ideya qatında, həm də əməldə yaşansın.

 

27.12.2014    çap et  çap et