az  |   tr
Fəlsəfə dünyası


Sual: Əziz "Fəlsəfə Dünyası", professional bayramın mübarək. Sənin mövcudluğun insanlar üçün bayramdır, çünki həyatın monoton ahəngdarlığına Sənin var olmanın gətirdiyi çalar parlaq və rəngarəngdir. Ağlımız, düşüncəmiz Səndən təkan alır, qəlbimiz, ruhumuz Səninlə zənginləşir. Sən ümid qıran deyil, ümid verənsən; Sən ayaz, şaxta olub fidanları dondurub məhv etmirsən, onların dirçəlməsi, böyüyüb püxtələşməsi üçün Günəs kimi istiliyini azaltmırsan. Əziz "Fəlsəfə Dünyası"! qoy ömrün heç zaman tükənməsin, Azərbaycan məkanında, türk dünyasında, fəlsəfə aləmində əsrlərin yaddaşına həkk olunsun! Nurunun işığına və istiliyinə yığılanların qəlblərində yandırdığın çıraq heç vaxt sönməyəcək, çünki yanan çıraqlar,ilk növbədə, elə həmin qəlblərin özünü sağaldır. Sən fəlsəfə vurğunlarının dan ulduzusan. Büsbütün yorulub gücdən düşərkən Bir ulduz parladı uzaq üfüqdən. O görünən səndin, artıq gəldin sən, Axır səni buldum, ey dan ulduzu! (Cəfər Cabbarlı)

Cavab:
4633 dəfə baxılıb

 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.