az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

«FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2010, № 2 (30)   –  [20.09.2010]

«FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2010, № 2 (30)

AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2010-cu ildə ikinci nömrəsi çapdan çıxmışdır.

Jurnal Akademik Ramiz Mehdiyevin "Fəlsəfə, elm və siyasət" mövzusuna həsr olunmuş ön sözü ilə başlayır.
Jurnalımızın bu sayında böyük mütəfəkkir, ictimai-siyasi xadim və dövlət xadimi Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 140 illiyinə həsr olunmuş məqalələr işıq üzü görür. Fəlsəfi fikir ya elm vasitəsilə, ya əxlaqi-mənəvi dünyagörüşü, ya da ictimai şüura və sosial-siyasi fəaliyyətə yön verməklə son nəticədə insanların cari həyatına öz təsirini göstərmiş olur. Elə şəxsiyyətlər də vardır ki, ideyadan başlayaraq onun ictimai həyatda gerçəkləşməsinə qədər bütün mərhələlərdə fəal iştirak edir, dünyanı kənardan seyr etməklə qalmayaraq dünyaya fəal münasibətin parlaq nümunəsini göstərirlər. N. Nərimanovun həm bir maarifçi, həm özünəməxsus əqidə sahibi, həm də öz əqidəsini ictimai-siyasi həyatda gerçəkləşdirən bir şəxsiyyət kimi milli fəlsəfi fikir prizmasından tədqiq olunmasına böyük ehtiyac var. İndiyədək Nərimanovun ya bir yazıçı və maarifçi kimi, ya da dövlət xadimi kimi fəaliyyəti az-çox dərəcədə öyrənilmiş olsa da, onun məfkurəsinin özünəməxsus cəhətləri araşdırılmamış və ona kor-koranə surətdə bir bolşevik kimi yanaşıldığına görə onun şəxsiyyəti və ictimai-siyasi statusu arasındakı ziddiyyətlər öz düzgün izahını tapa bilməmişdi. Bu baxımdan da jurnalımızda bu mövzunun tədqiqinə start verilmiş, milli-fəlsəfi və ideya-siyasi fikrin tarixinə dair yeni araşdırmaların təməli qoyulmuşdur.
Azərbaycan fəlsəfi fikrinin dünya fəlsəfəsinə inteqrasiyası daha bir hadisə ilə təsbit olunmuşdur. Jurnalımız The Philosopher`s İndex-ə daxil edilmişdir. Bundan sonra çap etdiyimiz bütün məqalələr haqqında qısa məlumat ingilis dilində bütün dünya kitabxanalarına çatdırılacaqdır. Bu isə həm müəlliflərin, həm də Redaksiya Şurasının məsuliyyətini daha da artırır.


 

 

 

AFSEA-nın Redaksiyanın ünvanı:

 

Bakı AZ1014, Bülbül prospekti, 33

Tel.: (994-12) 498-17-45; Faks: (994-12) 598-13-01

E-mail: [email protected]

 

 

 

Endir Endir

Baxılıb: 9647


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.