az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

Seçilmiş əsərlər 5 cilddə.   –  [19.06.2011]

Seçilmiş əsərlər 5 cilddə.

Fərman İSMAYILOV
           Seçilmiş əsərləri 5 ciddə.
           Bakı, "Oğuz eli", 2011
          
Elmi redaktoru: Dr. Cavanşir Feyziyev
                                   
               Fəlsəfə haqqında ümumi anlayışı yalnız ayrı-ayrı fəlsəfi konsepsiyaları öyrənməklə əldə etmək mümkündür. Bu mənada F.İsmayılovun 5 cildlik “Seçilmiş əsərləri” böyük maraq kəsb edir. Kitabda müxtəlif dövrlərin Qərb fəlsəfi məktəb və cərəyanlarının təlimləri hərtərəfli təhlil olunur, bu dövrlərdə qoyulub həll olunan qnoseoloji problemlərə, insan probleminə, tətbiq olunan metod və metodologiyaya tənqidi yanaşma tətbiq olunur. Kitabın ayrı-ayrı cildlərində həmçinin linqvistik fəlsəfi problemlərdən, fəlsəfi bilik sisteminin əsas müddəalarından, fəlsəfənin rolu və əhəmiyyətindən bəhs olunur.

Baxılıb: 5944


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.