az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

«FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2011, № 2 (32)   –  [16.12.2011]

«FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2011, № 2 (32)

AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2011-ci ildə ikinci nömrəsi çapdan çıxmışdır.


MÜNDƏRİCAT

 

 

Redaksiya Şurasından

Ön söz əvəzi:
AFSEA – 10


David Hume  – 300

 Yeni Dövr fəlsəfəsinin Yum mərhələsi (S.Xəlilov)


A.N. Uaythed  – 150

Həyatı və yaradıcılığı


Fəlsəfə tarixi


 
Səlahəddin XƏLİLOV Pozitivizmin fəlsəfəni elmləşdirmək cəhdi və onun müasir təzahürləri
Könül BÜNYADZADƏ
İnsan probleminin rasionalist şərhləri
(İ.Kant və K.Marks)

İrfan GÖRKAŞ
  Dövr edən fəlsəfi problemlər: Katib Çələbini yenidən oxumaq Epistemologia


 
Səlahəddin XƏLİLOVRiyaziyyat və elm fəlsəfə müstəvisində necə görüşür? Tətbiqi sosiologiya


 
ЕŞPANOVA D.D., NISANBAYEVA A.A. – Bərabərsizlik fenomeni sosiomədəni ölçülərdə (rus dilində)Elmi-fəlsəfi həyat

 “Qadınsız və kişisiz fəlsəfə” mövzusunda elmi-fəlsəfi seminar
“Varislik, yaradıcılıq və inkişaf” mövzusunda elmi-fəlsəfi seminar
Prof. S.Xəlilovun “Elm haqqında elm” kitabının təqdimatı

Alimlərimiz Vaşinqton Konqres kitabxanasında.

“Elm, sənət, mənəviyyat” mövzusunda elmi-fəlsəfi seminar

“Dəyişən və dəyişməz qanunlar” mövzusunda elmi-fəlsəfi seminar

61-ci Ümumdünya Fenomenologiya Konqresi:  “Fenomenologiya və  İnsanın Kosmosda Mövqeyi (Istanbul)

Türk Dünyası Sosioloqlarının IV Qurultayı (Ufa)
Üç Dəniz Hövzəsi Ölkələri Müştərək İdarəetmə Mədəniyyəti və Yenidən Formalaşma Problemləri” (İstanbul)

“Postmodernizm sonrası İslam Düşüncəsi” Beynəlxalq Konfrans (Kuala Lumpur)


Fəlsəfi Diskurs
.


Fəlsəfi etüdlər
.


Fəlsəfi esselər

“Aforizm – fikrin qönçəsidir”.

İnsan, dünya və insan dünyası

Dünyanın mənası

Həyatın mənası

Hissi və semantik həyat

Konkret və mücərrəd dünya.

Həyat = bizim dünya.

Od

Hava


Rəylər və mülahizələr

 Mahmud KƏRİMOV – Azərbaycanda elmşünaslıq elmi


Tərcümələr

 D.Hume:   İnsan təbiəti haqqında traktat


Təbriklər

Rabiyyat ASLANOVA – 60


Yeni nəşrlər
.


TABLE OF CONTENTS


С о д е р ж а н и е

İçindekiler

Endir Endir

Baxılıb: 9221


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.