az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

Əbu Turxanın hikmət dünyası   –  [14.05.2012]

Əbu Turxanın hikmət dünyası

Müəllif-tərtibçi: Səlahəddin Xəlilov

    Əbu Turxanın hikmət dünyası.
Prof. Dr.
Səlahəddin Xəlilovun təqdimatında.
Bakı,
“Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2012, 445 səh.

     Kitabda “Əbu Turxanın hikmət dünyası” adı altında min

illərin sınağından çıxmış və bu gün həqiqət yolunu nişan verən,

düzü əyridən, haqqı nahaqdan seçməkdə bizə bələdçi olan müd-

rik fikirlər toplanmışdır.

     İnsan həyatının müxtəlif sahələrinə aid olan hər bir fəslə

giriş mətni yazılmış, mövzular sadəcə aforizmlər vasitəsilə de-

yil, həm də fəlsəfi təhlil səviyyəsində işıqlandırılmışdır.

     Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

ISBN: 978-9952-8147-1-2

         

Endir Endir

Baxılıb: 10932


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.