az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

«Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2012, № 1   –  [20.09.2012]

«Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2012, № 1

«Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2012, № 1

AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2012-ci ildə birinci nömrəsi çapdan çıxmışdır.


MÜNDƏRİCAT

REDAKSİYA ŞURASINDAN

F
ƏLSƏFƏ TARİXİ

Panos ELİOPOULOS – Roma stoisizmində və dzen-buddizmdə təbiət və insan arasında əlaqə

Sədaqət ƏLİYEVA İdrakın və təxəyyülün astanasında fenomenologiya

Aqil ŞİRİNOV – Fəlsəfə tarixində ruh-bədən əlaqəsi problemi (qədimdən günümüzə)

EPİSTEMOLOGİYA

Mustafa GÜNAY – Hermenevtik fəlsəfə baxımından bilik-dəyər əlaqəsi (türk dilində)

SİYASİ ELMLƏR

şfiq QURBANOV – Erməni terrorizmi beynəlxalq əlaqələrin formalaşmasında təsiredici amil kimi (ing. dilində)

SOSİAL FƏLSƏFƏ

Səlahəddin XƏLİLOV – Mədəniyyət: genezisi və mahiyyəti

TƏTBİQİ SOSİOLOGİYA

Rəcəb RƏHİMLİ – Dövlət qulluqçularının fəaliyyət səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

ELMİ-FƏLSƏFİ HƏYAT

İnsan nə dərəcədə öz həyatını yaşayır?” mövzusunda elmi-fəlsəfi seminar

İctimai tərəqqidə maarifçilik məqamı” mövzusunda elmi-fəlsəf seminar

“Fəlsəfə günü”-nə həsr olunmuş elmi-fəlsəfi seminar

Вопросы философии” jurnalının baş redaktoru “Fəlsəfə” jurnalının redaksiyasında

“Arzu və əzm" mövzusunda elmi-fəlsəfi seminar

“Ictimai halqalar" mövzusunda elmi-fəlsəfi seminar

Moskvada «Aforizmlər» kitabının təqdimatı keçirilmişdir

Kibernetika İnstitutunda professor Səlahəddin Xəlilovun kitablarının təqdimatı

I Beynəlxalq Təhsil Sosiologiyası Simpoziumu

FƏLSƏFİ DİSKURS

TƏBRİKLƏR

Səlahəddin XƏLİLOV – 60

YENİ NƏŞRLƏR

TABLE OF CONTENTS

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Endir Endir

Baxılıb: 6449


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.