az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

Həyat fenomenologiyası və ya İdeyanın həyatı   –  [20.09.2012]

Həyat fenomenologiyası və ya İdeyanın həyatıAzərbaycanda fenomenologiya sahəsində yazılmış bu ilk kitabda müasir Qərb fəlsəfi fikrinin ən mühüm cərəyanlarından biri olan fenomenologiyanın orta əsr islam fəlsəfi fikri ilə əlaqələri açılıb göstərilmiş, Şərq və Qərb düşüncə tərzinin qovşağında açılan yeni fikir fəzasının metodoloji əsasları şərh olunmuşdur.


Contents

Introduction

MAN AND THE WORLD

Way to “The Logos of Life”

“The Esoteric Passion” of Western Philosophy for the Eastern Basis

PHENOMENOLOGY OF LIFE: HISTORICAL PREMISES

The Effect of Illumination on the Way Back from Aristotle to Plato

Al-Suhrawardi’s Doctrine and Phenomenology

Intentionality and Transcendentality

SOUL AND BODY

The Specificity of the Body: Two Ideas in one Thing

Soul and Body in the Phenomenological Context

About the Correlation of Memory and Remembrance in the Structure of the Soul

PHENOMENOLOGY AND SCIENCE

Synergetics as a Positivistic “Trick” for Philosophy

On the Idea of Circular Development of the Philosophy of Science

“Native” and “Alien” Knowledge and the Conditions of Their Compatibility

Two Mathematical Models of the World

Mind and Sense as the Frame and Membrane of the Shrine of Life

Endir Endir

Baxılıb: 5875


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.