az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

Is Scientific Knowledge Rational?   –  [28.05.2013]

 Is Scientific Knowledge Rational?

Halil Rahman Açar
           Is Scientific Knowledge Rational? 
           Istanbul, Insan publications, 2013, 245 p.Bilimsel Bilgi Aklîmidir? Hangi anlamda aklîdir? Bu araştırma, aklîlik ve bilim hakkında yapılmış en kapsamlı araştırmalardan biridir. Kitap, aklîliğin mahiyetini ve düşünürler tarafından dünya ve bilime ilişkin ileri sürülen iddiaların gerisindeki birçok unsuru ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Ayrıca eser, ‘durumsal aklîliklerin’ ve tüm akliliklerin ortak temeli olan ‘temel aklîlik’ kavramına dayalı aklîliğin tutarlı bir aklîlik açıklamasını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sonuç bölümündeyse yazar, yetersizce ele alınan ‘yöntemcilik’ ten sakınarak, aşırı psikolojizm ve katı sosyolojizm anlayışlarına karşı olarak aklîliğin   ‘ epistemik / bilgi kuramsal ’ savunusuna yönelik bazı öneriler sunmaktadır. Yazara göre, temel aklîlik ‘tekçi’ bir durum varsayılmaktayken, durumsal aklîlikler kaçınılmaz olarak değişik aklilikler sergilemektedir. ”

 

Prof. Dr. Ahmet İNAM

Mantık Profesörü

Felsefe Bölümü Başkanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi-

Ankara/TÜRKİYE


 

Contents

  

 

Acknowledgements                                                                                                           9

Introduction                                                                                                                   11

1.    Rationality in General                                                                                              17

2.   Rationality in Science                                                                                              53

3.   Objectivity and Subjectivity in Science                                                                    79

4.   Truth in Science                                                                                                     117
5.   Progress in Science                                                                                               141

     An Epilogue for the Previous Five Chapters                                                          153

6.   Meta-theoretical Reflections on Rationality                                                           159

7.    Conclusion: Reconsidering Rationality Debates                                                    177

 

Notes                                                                                                                      201

Bibliography                                                                                                           221

Index                                                                                                                       241

Baxılıb: 4538


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.