az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

«Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2013, № 1   –  [23.11.2013]

«Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2013, № 1

                          MÜNDƏRİCAT

 

 

        Redaksiya Şurasından

Ön söz əvəzi: Fəlsəfi məkanın coğrafiyası 5

       
        Fəlsəfə tarixi


A.N. NYSANBAYEV
,
N.L. SEITAKHMETOVA – Qayıdış fəlsəfəsi: Türk dünyasının mənəvi qaynaqları (ing.dilində) 8

Könül BÜNYADZADƏ - XIX əsr Qərb fəlsəfəsində insan problemi: Kierkegaard – Şopenhauer – Nitsşe  28

Səlahəddin XƏLİLOV – Pozitivizm və fenomenologiya. 42

         Fəlsəfə və ədəbiyyat


Sədaqət ƏLİYEVA –
Ədəbiyyatda və fəlsəfədə bədiilik fenomeni 56

 

        Sosial fəlsəfə

 

Səlahəddin XƏLİLOV – Mədəniyyət və sivilizasiya. 78

 

        Elmi-fəlsəfİ həyat

 

“Quranı yenidən düşünərkən” birinci beynəlxalq simpozium.. 99
Afinada Azərbaycan fəlsəfəsinin böyük uğuru. 100

 

        Fəlsəfi esselər.. 102

 

        Fəlsəfi etüdlər.. 111

 

        Rəylər və mülahizələr

 

Marsella SERAFINI – Edit Şteynin fəlsəfi-ekzistensial yolu fransiskan müqəddəs Ata Françesko Alfierinin təqdimatında (ing.dilində) 121

 

       TABLE OF CONTENTS. 154

 

          С о д е р ж а н и е  156

Endir Endir

Baxılıb: 7039


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.