az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

Həyatın özü və görünən üzü   –  [24.02.2014]

Həyatın özü və görünən üzü


                                                          Xəlilov S.S.

  Həyatın özü və görünən üzü. Fəlsəfi və ədəbi-bədii publisistika. Bakı, «NURLAR» Nəşriyyat-Poliqrafıya Mərkəzi, 2013 - 448 səh.

 

Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr in­san həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir. Müəllifin sovet dövründə və müstəqillik illərində kütləvi mətbuatda çap olunmuş məqahləri, oçerk, xatirə və esseləri iki ki­tabda toplanmışdır. Birinci kitaba fəlsəfi və ədəbi-bədii yönlü publisistik məqalələr daxil edilmişdir. Yaşadığı həyatı dərk etməyə çalışanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

                                       Mündəricat

 Ön söz

Mədəniyyət
   Tarix və sivilizasiya

Sivilizasiyanın monoloqu

Mədəniyyətlərarası dialoq və dialoq mədəniyyəti

Şərqdə və Qərbdə milli-mənəvi dəyərlər

Terror haqqında düşüncələr

Qəhrəmanlıq simfoniyası

 

Xalq və millət

Milli məfkurənin fəlsəfi əsaslarına dair

Ziyalı məsuliyyəti və böyüklük səlahiyyəti

Yol ayrıcında və ya yaz çiçəyi

Türk ruhu 3-cü minilliyin astanasında

Böyük İpək Yolunun bərpası ideyası

İqtisadi və texnoloji imperializm şəraitində milli maraqlar

Avropa Şurası bizi seçdi, yoxsa biz Avropanı?

İkili standart

Fransadan iki xəbər gəldi

Qərbləşmə, siyasiləşmə, feminizasiya

 

Ədəbi-bədii notlar

Sintetik təfəkkürə doğru

Milli varlığımızın mənəvi sütunları

Cavid simvolikası

Cavid yeni əsrdə: nidalar və suallar

Ocaq və kül

Dilin və fikrin potensialı

Vaqif, “Vaqif” və üç Vaqif

Qaranlığın işığı

Şekspirdən Hamletə

Rəsul Rza poeziyasına dair üç qeyd

Cavid, Əziz Nesin və postmodernizm

 

Televİziya və mənəvİyyat

KİV-in mənəvi funksiyaları

İki təəssürat

“Ovqat” və ovqat

“Zərif çərşənbə”də fəlsəfə notları

Röya və gerçək

TV-də stereotip və axtarışlar

 

Şəxsİyyətlər, portretlər

Müasiri olmadığım müasirim

“Öncə öz millətim üçün!”

Şərq-Qərb Tədqiqat Mərkəzi hansı ideyadan yarandı? 

“Günbatan fikirli, gündoğan duyğulu bir sima”

Dünya fikir xəzinəsində Cavad Heyət dəst-xətti

Ədəbiyyatdan fəlsəfəyə

İmtina fəlsəfəsi

Öyrənmək təşnəsi

Bir ocağın varisi

Yüksək mədəniyyət təcəssümü

Vətəndaş alim

Daşların simfoniyası

Şairin özü və sözü

Şərq tarixinin böyük tədqiqatçısı

Elm dünyası və alim dünyası
Qürbətdə milli ruhun nisgili

 

Müsahibələr
   Hər insan öz sevgisi qədərdir
   Mənəviyyatın qütbləri və fəlsəfə zirvəsi

   Ziyalı ümummilli və ümumbəşəri mənafeyə xidmət etməlidir  

 

Baxılıb: 11361


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.