az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

Xatirələrdə davam edən dostluq   –  [20.02.2014]

Xatirələrdə davam edən dostluq


S.Xəlilov. Xatirələrdə davam edən dostluq

(Şəxsiyyətlər, portretlər). Bakı, “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, 2013, 160 səh.

Kitaba müəllifin Azərbaycanın görkəmli almləri haqqında müxtəlif vaxtlarda qələmə aldığı xatirələri, təəssüratları daxil edilmişdir. Kitab geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.


                                      
     
                                       Mündəricat

Ön söz

İntellektual ünsiyyətin dostluq məqamı

Müasiri olmadığım müasirim (Akademik Heydər Hüseynov haqqında) 

Sevilin xələfləri (Akademik İzzət Orucova haqqında) 

“Öncə öz millətim üçün!” (Müəllimim Xudu Məmmədov haqqında)

Şərq-Qərb tədqiqat mərkəzi hansı ideyadan yarandı? (Professor Aida İmanquliyeva haqqında)

“Günbatan fikirli, gündoğan duyğulu bir sima” (Prof.Dr. Cavad Heyət haqqında)

Dünya fikir xəzinəsində Cavad Heyət dəst-xətti (Bertran Rassel və Cavad Heyət)

Ədəbiyyatdan fəlsəfəyə (Filosof-tənqidçi Yaşar Qarayev haqqında)

İmtina fəlsəfəsi (Filosof-tənqidçi Asif Əfəndiyev haqqında)

Öyrənmək təşnəsi (Akademik Fəraməz Maqsudov haqqında)

Bir ocağin varisi (Akademik Kamal Talıbzadə haqqında)

Yüksək mədəniyyət təcəssümü (Akademik Fuad Qasımzadə haqqında)

Vətəndaş alim (Akademik Budaq Budaqov haqqında)

Daşların simfoniyası (Akademik Ömər Eldarov haqqında)

Şairin özü və sözü (Xalq şairi Zəlimxan Yaqub haqqında)

Şərq tarixinin böyük tədqiqatçısı (Akademik Nailə Vəlixanlı haqqında)

Elm dünyası və alim dünyası (Professor Nurəddin Rzayev haqqında)

Qürbətdə milli ruhun nisgili (Professor Rafiq Qurbanov haqqında)

Endir Endir

Baxılıb: 4183


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2017, № 2  (41) Dünya getdikcə daha çox fəlsəfəsizləşir və sanki göylər yerə enir. Amma fəlsəfi düşüncələr və polemikalar səngimək bilmir və “Fəlsəfə” jurnalı da hələ çıxmaqda davam edir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.