az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

Qurban bayramınız mübarek! Biz nəyi bayram edirik?   –  [13.10.2013]

Qurban bayramınız mübarek! Biz nəyi bayram edirik?

“Fəlsəfə Dünyası” bütün fəlsəfə ictimaiyyətini 

Qurban bayramı
 

münasibəti ilə təbrik edir, hamıya dərk olunmuş bir inanc arzulayır.Biz nəyi bayram edirik?

Sual: İnsanın başqa birisini, hətta öz oğlu olsa belə, qurban verməyə, həyatına son qoymağa haqqı çatırmı?

 

İslam dininə görə, – yox!

İnsan nəinki oğluna, heç özünə də qəsd edə bilməz, özünü də həyatına son qoymaqla “qurban verə bilməz”.

İslama görə, hər bir insana ruh verən Allah olduğu kimi, ruhu almağa da ancaq onun haqqı çatır. Bu mənada intihar – ən böyük günahdır.

Yəni insan öz əmlakının sahibi ola bilər (məhz islam dini xüsusi mülkiyyətə bir nizam gətirmiş, mülkiyyət hüququnu təsbit etmişdir...), amma başqa insanların, hətta sahibi (quldarlıq anlamında) olanda da, onun ancaq əməyindən istifadə edə bilər. O hətta öz qullarının da həyatının sahibi deyil; – onların nəfsini zorlaya bilməz və s.).

İslamın qoyduğu bu qaydalar sivilizasiya tarixində ən mühüm addımlardan biri idi.

Bunları xatırlatdıqdan sonra yenə də Qurban bayramının mahiyyəti məsələsinə qayıdaq.

Əcəba, biz nəyi bayram edirik?

Qoyunların qurban kəsilməsini, yoxsa insan oğlunun qurbanlıqdan xilas olmasını və bu yabançı, küfrlü mərasimə son qoyulmasını?

Tarixə nəzər salsaq dinlər (yəni İbrahim dini, təkallahlılıq) xaricində – bütpərəstlikdə və digər inanclarda, dini-mistik ənənələrdə insanların qurban verilməsi mərasimi ən mühüm dini ayinlər sırasında olmuşdur.

Bunlardan biri böyük ədibimiz C.Cabbarlı tərəfindən “Od gəlini” əsərində (Solmazın Hörmüzə qurban verilməsi, odlara qalanması səhnəsi) xatırladılır və çox böyük ustalıqla təsvir olunur.

İbrahimin öz oğlunu qurban deməsi məhz min illərdən bəri insanların cahil ənənəsinin adi bir nümunəsi idi. Bu “norma”dan kənara çıxmaqla, təkcə İsmayılın yox, ümumiyyətlə insan oğlunun qurban verilməsi ənənəsinə son qoyuldu ki, bu da sivilizasiya tarixində çox möhtəşəm bir irəliləyişdir.

Və bunu bayram etməyə dəyər!

                                                                                                            S.X.

Baxılıb: 7521    Çap et    Dostuna göndər


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.