az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

The Sources of Truth in the History of Philosophy   –  [15.05.2012]Prof.Dr. Konul Bunyadzade

 

The Sources of Truth in the History of Philosophy

Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər. Vol. 2, No. 30, Bakı: AFSEA, 2010, pp.75-90.

 

 

By studying the history of philosophy since ancient times one could come to the conclusion that the whole universe is the manifestation of an idea, a divine wisdom. The gist of this idea, which illuminates and directs thoughts, remains unchangeable and constant, though its form, style, method, language and religion, which find their expressions in different worldviews, could occasionally differ from each other. This ideational tradition, which has been passed from generation to generation in a certain sense, is defined by Seyyid Hossein Nasr as `truths or principles of a divine origin revealed or unveiled to mankind`.[1] According to the medieval Islamic thinker Ibn Miskawayh, this eternal philosophy that is known as al-hikma al-khalida (Javidan Khirad in Persion) in Islamic philosophy and pe­ren­ni­­al phi­lo­sophy in the West as well as sa­na­ta­na dhar­ma in Hinduism, is `an eternal intelligence and wisdom. It is an eternal wisdom which is a super-historical truth that does not change from time to time or from one nation to another and it has revealed itself in different cultures for ages.[2]


[1] Сейид Хусейн Наср. “Что такое традиция” // http://www.newatropatena.narod.ru/p22.htm

[2] Ibn Miskawayh, Al-hikma al-khalida, (Beirut: 1983), pp. 375-376 // see also: İlhan Kutluer. İslamın kla­sik çağında felsefe tasavvuru, (İstanbul: İz yayıncılık, 2001), p. 29.

Baxılıb: 5916    Çap et    Dostuna göndər


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.