az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

Siyasi orqanizm: elementlər, əlaqələr, proseslər   –  [01.02.2010]

Siyasi orqanizm: elementlər, əlaqələr, proseslər

Vəsilə HACIYEVA
Siyasi orqanizm: elementlər, əlaqələr, proseslər.

Bakı, «Elm», 2008, 336 səh.
Elmi red.: f.e.d., prof. C.T.Əhmədli.

Kitab siyasətin vahid bir orqanizm kimi əlaqələrini, elementlərini, fəaliyyətini öyrənir. Siyasi sistemin yaşaması, bütövlüyü, dayanıqlı inkişafının şərtlərini, siyasi fəaliyyətin sistemin götürdüyü hədəflər istiqamətində optimallığın təmini yollarını araşdırır. Siyasətin nəzəri, fundametal, metodoloji, empirik problemləri sistem yanaşmasına söykənərək tədqiq olunur.
Əsər tədqiqatçılar, ideoloqlar, aktiv siyasətçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Baxılıb: 8304    Çap et    Dostuna göndər


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.