az  |   tr
Fəlsəfə dünyası


15.05.2012   The Sources of Truth in the History of Philosophy
By studying the history of philosophy since ancient times one could come to the conclusion that the whole universe is the manifestation of an idea, a divine wisdom. The gist of this idea, which illuminates and directs thoughts, remains unchangeable and constant, though its form, style, method, language and religion, which find their expressions in different worldviews, could occasionally differ from each other.
15.05.2012   The Modern Man And Mewlana
In a period of high development of science and technology and new directions of thinking, new attitudes appear towards the problem of human being. The problem of man was reflected also in high and poetic and beautiful form in the outside of Jalaleddin Rumi Mewlana and we will try to present our new view of the problem of human being from his sufi prism. Tasavvuf as one of the methods of thinking researches the human as unity of spirit and body beyond the geographic regions (East-West) and religions, discovers the divine point in the human and his way to the universal harmony and divine unity. The Eastern, especially Islamic philosophy was a source of ideas for Western philosophy. Today for Western researches seeking humanity and high human qualities Jalaleddin Rumi Mewlana presents a perfect source and way to the perfection. Jalaleddin Rumi knew the Islamic principles very well, followed them censoriously, presented them by the language and light of tasavvuf – sensitive poetry and invite all human beings to exaltation and purity and perfection. Besides he had a divine light and illumination discovering irrational truth. Mawlana is an embodiment of perfect man not only for eastern man and Moslems, but also for western man and Christians.
15.05.2012   THE EAST AND THE WEST: YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW
The West and the Islamic East have traveled along similar roads, remaining lose contact and inevitably influencing each other. To a certain extent they can be described as two sides in a single imaginary expanse, which means that they can be discussed as two sides of the same phenomenon starting with the time Islam came into being. Prof. Khalilov has rightly written that “were the idea of civilization closely connected with religious values we could have spoken of civilizations that corresponded to their religions.
15.05.2012   THE PHENOMENON OF THE UNITY OF IDEA
Beauty and wisdom are, in point of fact, manifestations of the One Idea (Unity of Idea). Note that these manifestations are not coincidental, they do exist: responding to these manifestations are philosophical trends, teachings and works of art. The human being unveils manifestations of this concept, so he cannot evade it, for one of its branches stems from the very essence of man. In other words, in case where man enters into harmony with the beauty and wisdom that surround him (he is needing a lot of it), he uncovers the truths of the One Idea. The One Idea is integrally associated with the Absolute Being to personify His beauty, grandeur, resplendence and other attributes. Every being is related to the world of Ideas, which accumulate in itself different relative ideas, diverse feature, because all ideas belong to it. For this reason, traces of the beauty and wisdom above are occasionally detected within any essence created.
22.06.2011   SYNERGETICS AS A POSITIVISTIC “TRICK” FOR PHILOSOPHY
Correspondingly, philosophical thinking has also two different sources- two starting points. The first of them is the philosophy which has its roots in the practical activity of the human being as well as in rational thought and generally in rational life; it is the very way that goes from naive realism to the idea of God and religious philosophy. And the second is the philosophy which has arisen from astonishment, intuition and the sense of holiness; this is the way that begins from the idea of God and religious philosophy and moves towards the philosophy of actual life. These two ways, which come face to face with each other, of course, intersect somewhere here. Simultaneously, there have been attempts at thinking in both directions and trying to unite the two different types of thinking and worldview.
22.06.2011   On the idea of circular development of the philosophy of science
Up until Aristotle`s time, there were either the naive materialistic views that considered the world merely as a sensory perceivable reality, as a system based on the same material basis, or there were absolute idealist views that by connecting the real being only with idea and mind, accepted the sensory world as a shadow and illusion and considered the knowledge that were taken from the sensory experiment not as truth and knowledge but as a judgement. Aristotle preferred to unite form and matter. Unlike Plato, he sought ideas not above things but in things themselves and replaced idea-eidos with form which determined the essence of the thing and its function.
22.04.2011   RELIGION, IDEOLOGY AND CIVILIZATION
The role of religion in the stable Western states is definite: it does not interfere in state affairs; it refrains from actively influencing political and economic life, science, education, and culture. In this situation the state guarantees certain autonomy to religion. Social­political life has its own rules. Religion holds a position only in the individual and moral lives of people. Adherence is quite voluntary. Religious feeling has its specific place in the realm of human morality, which should not be mixed with political and legal consciousness, or with the scientific worldview. Sometimes in Western states also the religious worldview influences major politics, but this is an isolated problem. In general, religion not only remains beyond the legal and political spheres, but also does not carry out an ideological mission. In the Western states religion no longer plays any active ideological role and it does not actively interfere in politics and state affairs. However, we should pay attention to the lessons of history.

 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.