az  |   tr
Fəlsəfə dünyası


19.06.2014   Kun təlimində elm tarixi və elm fəlsəfəsinin əlaqəsi
Kun hətta səhv anlaşılmanın səbəblərindən biri kimi kitabın kütləvi olmasını da qeyd edir. Kitabın dili əslində çətin deyil və hər kəsin oxuyub yararlana biləcəyi tərzdədir, lakin əsas məqamlarını anlamaq üçün texniki fənlərdən az çox anlayışın olması vacibdır. Çünki, kitab elmin təbiətini açıqlamağa yönəlib. Kitab nə dərəcədə anlaşılıqlı şəkildə təqdim olunsa da elmi təfəkkürə və elmi dünyagörüşünə sahib olmayan birinin kitabdan istənilən nəticəni əldə etməsi imkansızdır. Məsələn, birinə məhəbbətin nə olduğunu tam izah etməkdə sadəcə sözlər kifayət etməz. O insanın özü ən azından nə vaxtsa aşıq olmuş olmalıdır. Bir elm adamının və ya elmi qurumun ortaq beyninin necə işleməsini göstərməyə çalışan Kunu anlamaq üçün o düşüncəyə yaxın olmaq vacibdir. Kunun qeyd etmiş olduğu məqamlar üzərində düşünüb, müəyyən təsəvvür yaratmaq üçün bu çox əhəmiyyətlidir.
15.05.2012   DOGU’DA VE BATI’DA KADIN: IDEALLER VE GERÇEKLIKLER
Allah insanı yarattı ve ona Kendi ruhundan üfledi. Bu ruh insanı tanrısal aleme götüren bir vasıta ve kutsal dünyaya bağlayan bir bağ oldu. Insan mükemmelliği ve kutsallığı kendi ruhuyla tanıyabılmekte, güzel ve büyüleyici olan şeyleri kendi ruhuyla hissedebilmekte ve arılığı ve yüceliği kendi ruhuyla yaşamaktadır. Bu anlamda insan kendi ruhuyla fiziksel vücudunu yüce amaçlara taşımaktadır. Allah insanı yarattı... insanlık zirvesinden sonra ona kadın ve erkek olma nitelikleri kazandırdı. Tüm insanlık kadın ve erkek kutuplarına ayrıldı. Ayrıldı, rekabet başladı, ortak noktalar arandı, benzerlikler ve farklılıklar araştırıldı... Zirve, yani ınsanlık zirvesi unutuldu. Zirve tüm insanların ulaşabileceği bır şey değil. Zirve seçilmişlere özgü bir şeydir...
Ünlü Filozoflar “Felsefe Dünyası”nda “Bilimselliğin kriterleri”ni müzakürü ettiler. 18.04.2011   Ünlü Filozoflar “Felsefe Dünyası”nda “Bilimselliğin kriterleri”ni müzakürü ettiler.
9 Nisan’da “Felsefe Dünyası”nda “bilimselliğin kriterleri” konusunda bilimsel-felsefi seminer yapıldı. Seminere Azerbaycan’ın fılozof ve bilim adamlarının yanısıra yabancı ülkelerin ünlü filozofları – Türkiye’nin Vatikan büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Rusya Felsefe Birliği’nin Başkan Yardımcısı, “Vek Globalizasii” dergisinin baş editörü Prof. Dr. Aleksandr Çumakov, Kazakistan Felsefe Enstitüsü’nün başkanı “Adam alemi” dergisinin baş editörü Prof. Dr. Abdumalik Nısanbayev, Avusturya İnnsbrug Üniversitesi’nin siyaset felsefesi bölüm başkanı Prof. Dr. Hans Köchler de konuşmacı olarak katıldılar.
15.04.2011   Din ve Aşk
Doğu’da aşkın yüce mânası yüzyılların ardından maalesef tarihe gömülmüştür. Aklî ve dinî eğitime hizmet eden ilahi aşk düşüncesi gerçek hayatta giderek solmuş, bozulmuş ve o sadece şiirlerde, tasavvuf tarihinde kutsal bir örnek olarak muhafaza edilebilmiştir. Gerçek hayatta kızla erkek arasındaki ilişkilerin aşk bağlamında analizi de yeteri kadar yapılmamış, genç erkek ve kızların kendi duygularını anlamaya yardım edebilecek bir öğreti maalesef ortaya konulamamıştır. Kuşkusuz, bir erkekle bir kız arasında yaşanan aşkın temiz, yüce ve saf nitelikler taşıması gerekir. Bu, aynı zamanda ileride kurulacak olan yuvanın sağlam bir temel üzerine oturması anlamına gelmektedir. Fakat her zaman bir ifrat başka bir ifratı tetikler. Kişinin kendi hayatında ve dünyada en yüce arzu ve idealini, en saf duygularını başka bir kişide bulması, onu hayatının anlamı olarak görmesi şiir sanatı açısından ne kadar büyüleyici bir şeyse, akli-selim, reel hayat ve toplumsal gerçeklik açısından da bir o kadar saçmadır. Doğu aşk konusunda bu ifrat tutumu yüce ve erdemli bir mertebe olarak görmektedir.

 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2020, № 2 Hər ötən il bizi sürətlə, hızlı bir şəkildə müəmmalı bir gələcəyə daşıyır. Bəşəriyyət/insanlıq sanki yeni bir başlanğıcın bəkləntisindədir. Fəlsəfi fikir də özünün hadisələri qabaqlamaq missiyasında uğurlu ola bilmir. Çünki dünya/cahan bir tərəfdən, elmin/bilimin bəlirlədiyi hakim düşüncə tərzinin yedəyində gedir, digər tərəfdən, elm bu missiya üçün yetərli olmadığından dolayı, sükan sahibsiz qalmış və sükana “siyasi liderlər” yiyələnmişdir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.