az  |   tr
Fəlsəfə dünyası

«FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2011, № 1 (31)   –  [02.08.2011]

«FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL-SİYASİ ELMLƏR» – 2011, № 1 (31)

 AFSEA tərəfindən nəşr olunan «Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» jurnalının 2011-ci ildə birinci nömrəsi çapdan çıxmışdır.

 

MÜNDƏRİCAT

 

 

REDAKSİYA ŞURASINDAN

Ramiz MEHDİYEV – Ön söz əvəzi: Demokratikləşdirmənin sosial-siyasi rakursdan mədəni-mənəvi rakursa transferi haqqında. 5

 

FƏLSƏFƏ TARİXİ

 
A.N.NISANBAYEV, Q.K.KURMANQALIYEVA (Qazaxstan ) – Müasir türk fəlsəfəsi 9

Könül BÜNYADZADƏ XVIII-XIX əsrlər fəlsəfə tarixində insan fenomeni 20


Mətanət ABDULLAYEVADünyanın dərkində ezoterik biliklərin rolu. 39


İlyas ALTUNER (Türkiyə ) – Transandantal Diyalektik: Gazâlî ve Kant Felsefelerinde Metafizik Eleştirisi 49


ELM FƏLSƏFƏS
İ


Səlahəddin XƏLİLOV 
Elmi biliyin genezisinə dair 58


S
İYASİ ELMLƏR


Əli HƏSƏNOV –
Xəzərin hüquqi statusu məsələsi və Azərbaycanın geoiqtisadi maraqları 77


Füzuli MəcİdlİBirqütblü dünya sisteminin təhlükəsizlilk və stabillik baxımından təhlili 110


ELM
İ-FƏLSƏFİ HƏYAT


"
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq” Forumu: “Müasir dünyada mədəniyyətlərin müxtəlifliyi və dialoq fəlsəfəsi”. 127
Kamillik” mövzusunda elmi-fəlsəfi seminar 129

“Eşq − ağıl və ehtiras kontekstində” mövzusunda elmi-fəlsəfi seminar 131

“Fərd və toplum”. mövzusunda elmi-fəlsəfi seminar 132

“Mənliyin hüdudları və azadlıq” mövzusunda elmi-fəlsəfi seminar 133

“Fəlsəfədə subyektivlik və obyektivlik” mövzusunda elmi-fəlsəfi seminar 135

TEDxBakı Women-də “Ən yeni İslam fəlsəfəsi”. 138

“İnsanın özünə qayıdışı” mövzusunda elmi-fəlsəfi seminar 139

Fəlsəfə Dünyasında tanınmış filosoflar “Elmiliyin meyarları”nı müzakirə etdilər! 141


FƏLSƏFİ DİSKURS
. 150


FƏLSƏFİ ETÜDLƏR
. 187


FƏLSƏFİ ESSELƏR
. 211


RƏYLƏR VƏ  MÜLAHİZƏLƏR


Səlahəddin XƏLİLOV  Dünyanın coğrafi-siyasi mənzərəsinə sistemli yanaşma  216
Arif MEHDİYEV  – Elmşünaslıq və elmlərin təsnifatı 222

 

YENİ NƏŞRLƏR. 225

 

Table of contents 228

С о д е р ж а н и е. 230

İ ç i n d e k i l e r. 232

Endir Endir

Baxılıb: 4725


 
 Fəlsəfi Diskurs

Hörmətli iştirakçılarımız!

Fəlsəfi Diskurs öz müzakirələrini və fəlsəfi seminarlarını müəyyən müddətə qədər təxirə salır.
 
Yeni tədbirlərimiz barədə məlumatlar veriləcək!

Cavabla
 
  Elmi konfranslar və faydalı linklər
 
 JURNAL
Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər – 2017, № 2  (41) Dünya getdikcə daha çox fəlsəfəsizləşir və sanki göylər yerə enir. Amma fəlsəfi düşüncələr və polemikalar səngimək bilmir və “Fəlsəfə” jurnalı da hələ çıxmaqda davam edir.
Ətraflı
 KİTAB
İnsan: kamilliyin arxitektonikası Kitabda kamillik problemi əvvəlcə bir ideya və ruh hadisəsi kimi fəlsəfə tarixi kontekstində, daha sonra isə ictimai bir hadisəsi kimi so­sial fəlsəfə kontekstində araşdırılır.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Kitabda ictimai həyatın müxtəlif sahələri, konkret hadisələr insan həyatının mənası ilə, daxili yaşantılarla qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən keçirilir.
Ətraflı
Həyatın özü və görünən üzü Müəllifin publisistik əsərlərindən ibarət ikicildliyin ikinci cildinə ölkəmizdə elm və təhsilin vəziyyəti, aktual problemləri, həmçinin, dil, din, millət, fəlsəfənin milli özünüdərkdə rolu, ziyalı məsuliyyəti haqqında məqalələr daxil edilmişdir.
Ətraflı
"swfobject.js"

© 2010 Fəlsəfə dünyası - Müəllif hüquqları qorunur. Saytdakı məlumatlardan istifadə etdikdə istinad vacibdir. Sayt Elshad100 tərəfindən hazırlanıb.